Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Opatovská Nová Ves

Vítajte na stránke našej obce!


kulturny dom

Obecný úrad Opatovská Nová Ves          

    Opatovská Nová Ves č.189                             Kontakt:  Obecný úrad: +421/47/48 94 201

     Slovenské Ďarmoty 991 07        

                                                                                                         
                                                                                                                    Fax: +421/47/48 94 201

                                                                                                   E-mail: info@opatovskanovaves.sk

                                                                                                                 ocuonves@gmail.com

     


 

Aktuality!

Jesenné upratovanie

           Oznamujeme našim občanom, že nakoľko sa blíži čas jesenných prác a upratovania, Obecný úrad Opatovská Nová Ves v mesiacoch september, október a november 2016 zabezpečí bezplatný odvoz biologického odpadu a veľkoobjemového odpadu (starý nábytok, staré domáce spotrebiče, koberce, umývadlá, drobný stavebný odpad, ...).

Prosíme občanov, aby využili túto možnosť a zamedzili tým vzniku a rozšírenia čiernych skládok.

Svoj záujem o túto službu treba nahlásiť na Obecný úrad Opatovská Nová Ves osobne, alebo telefonicky na č. 047/48 94 201.

 

Harmonogram odvozov:

 

12.09.2016 (pondelok)          10.10.2016 (pondelok)                                 07.11.2016 (pondelok)     

26.09.2016 (pondelok)          24.10.2016 (pondelok)                                 21.11.2016 (pondelok)

 

           Organický aj veľkoobjemový odpad treba vyložiť pred rodinný dom (v určený deň odvozu), aby bol k nemu bezprostredný prístup.

 

                Ďakujeme občanom za spoluprácu.                                             Ing. Csaba Kálazy,  

                                                                                                                                  starosta obce

 


 


 


 

Odpad

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu /2016/Vytlačiť
 

                                               Dátum                                 Deň
08. 09. 2016 štvrtok
22. 09. 2016 štvrtok
06. 10. 2016 štvrtok
20. 10. 2016 štvrtok
03. 11. 2016 štvrtok
16. 11. 2016 streda

Vývoz triedeného odpadu - posledný piatok v danom mesiaci!


 
 

Požiarna ochrana

HASIČI VARUJÚ

Po zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy ! Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve!  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlasuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a informuje o tom občanov prostredníctvom obecných úradov a médií.

Za posledných päť rokov bolo neopatrnosťou pri zakladaní ohňa v prírode alebo pri vypaľovaní trávy spôsobených v okrese Veľký Krtíš 241 požiarov, ktoré spôsobili škody za viac ako 157 tis. €

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,  právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi bude postihované v zmysle tohto zákona.

 

Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :

vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce

 


 

Zmena cestovného poriadku

   Vážení občania

dňom 13.12.2015 začnú platiť nové cestovné poriadky prímestských a diaľkových autobusových liniek. Cestovný poriadok nájdete v prílohe.

 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
závod Modrý Kameň


 
 oV_OpatNV.pdf (26.1 kB) oV_OpatNV.pdf (26.1 kB)

 
 lV_0610409.pdf (15.2 kB) lV_0610409.pdf (15.2 kB)

 
 lV_0610410.pdf (12.7 kB) lV_0610410.pdf (12.7 kB)

 
 lV_0610411.pdf (12 kB) lV_0610411.pdf (12 kB)

 
 lV_0707506.pdf (23.2 kB) lV_0707506.pdf (23.2 kB)

 

Deň obce 20. 08. 2016 1. časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň obce 20. 08. 2016 2. časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň obce 20. 08. 2016 3. časť

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Rozlúčka skôlkárov 29. 06. 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Slávnostné odovzdanie sochy z dreva ("Csodaszarvas") Terany 23. 06. 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Oslava Palócov v Maďarsku v obci Bér 28. 05. 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Oslava dňa matiek 8. 5. 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Míľa pre mamu 7. 5. 2016

bez názvu


Autor: Natálka Lili Sutlochová

bez názvu


Autor: Natálka Lili Sutlochová

bez názvu


Autor: Natálka Lili Sutlochová


 
 

 
 

Oslava 1. mája 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Stretnutie dôchodcov /24.10.2015/

Odovzdanie upomienkových predmetov pre najstarších

Odovzdanie upomienkových predmetov pre najstarších občanov našej obce

Odovzdanie upomienkových predmetov pre najstarších

Odovzdanie upomienkových predmetov pre najstarších občanov našej obce

bez názvu

 
 

 
 

OZNÁMENIE

 

            Oznamujeme občanom obce, že od 1. septembra 2015, budú odstránené kontajneri  z areálu cintorína. Tieto kontajneri budú nahradené štyrmi novými, farebne odlíšenými nádobami na separovaný odpad, a to nasledovne:

červená nádoba – kovy / kovové časti kahancov /
žltá nádoba – plasty / plastové kahance a vence /
zelená nádoba – sklo /sklenené časti kahancov /
hnedá nádoba / kompostér / - bio odpad

            Odpad, ktorý sa vyprodukuje v cintoríne je opätovne využiteľný na 100%. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov žiaľ svedčia o tom, že do kontajnera sa nedostáva len odpad z cintorína ale aj z domácností. Viac krát sa stalo, že sme boli svedkami, kedy silnejší vietor spôsobil znečistenie cintorína práve nanoseným kuchynským odpadom.

            Týmto by sme chceli požiadať všetkých návštevníkov cintorína, aby odpad z hrobov ukladali do spomínaných nádob podľa druhu odpadu, a tým sa pričinili k ochrane životného prostredia a tiež skrášľovania okolia cintorína.

            Problém sa vyskytol aj v časti obce „pustatina“, kde tunajší obyvatelia mohli spozorovať, že kontajnery v tejto časti napĺňali odpadom nielen miestny občania, ale často aj z iných obcí /dokonca aj z Maďarska/. Tento fakt je už sám o sebe neprijateľný a keď obsah kontajnerov sa ešte pretriedi a porozhadzuje vďaka „zberateľom“ z okolitých osád, v prípade silnejšieho vetra sa celé tunajšie okolie mení na veľké smetisko. Vzhľadom na túto situáciu sa zrušia aj  kontajnery v časti „pustatina“. Nahradené budú štyrmi novými, uzatvárateľnými 1100 l nádobami umiestnenými pri čističke odpadových vôd, ktoré budú pod 24 h. dohľadom.

            Týmto žiadame všetkých občanov obce, aby pri odstraňovaní  odpadu využili všetky možnosti zabezpečené obcou /každý druhý týždeň – odvoz komunálneho odpadu, 3 zberné dvory na triedený odpad (papier, sklo a plasty), raz mesačne – bezplatný odvoz triedeného odpadu (kov, papier, sklo, plasty a elektronika) a tiež 2 krát ročne – (jar/jeseň) – bezplatný odvoz objemného, rastlinného, nebezpečného a stavebného odpadu. /

            Obecná evidencia informuje, že nie každá domácnosť disponuje s kuka nádobou na odpad. Pre tieto domácnosti obec ponúka možnosť zakúpenia kuka nádoby, za výhodnú cenu 19,50 €, na miestnom obecnom úrade.

            Je na každom z nás, aby sa zaslúžil o ochranu nášho okolia. A práve uvedomelé budovanie systému triedenia odpadu je krokom k udržateľnému, čistému a krajšiemu životu.

 

 

                                                                                                                                                  Ing. Csaba Kálazy

                                                                                                                                                       starosta obce


 

 

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!

 

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, REKONŠTRUUJETE

ALEBO KOLAUDUJETE DOM?

 

Na splnenie svojej zákonnej povinnosti potrebujete

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

 

 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády alebo strechy, realizovala sa nadstavba, či došlo k výmene okien alebo dverí.

 

Energetický certifikát sa vyžaduje ku dňu začiatku kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného certifikátu. Majiteľ rodinného domu musí aj v inzeráte na jeho predaj alebo prenájom uviesť ukazovateľ celkovej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 

To platí aj v prípade ponuky v realitnej kancelárii. K žiadosti o stavebné povolenie sa však musí podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov pripojiť iný špecifický dokument - energetický posudok.

 

Pri zanedbaní povinností súvisiacich s energetickým certifikátom hrozia vlastníkom budov sankcie do 2000 eur, v prípade podnikateľov až do výšky 3000 eur.

 

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/certifikat


 

OZNÁMENIE

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

 

    Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

     Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

      V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

 

     Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

                                                                                                           

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

 


 

Pripojenie k vysokorýchlostnému internetu

   Oznamujeme občanom, že sieť vysokorýchlostného internetu v našej obci, vybudovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, bude v priebehu mesiaca február uvedená do prevádzky. Prevádzkovateľom siete je spoločnosť IKT Services Slovakia. Informácie o možnosti pripojenia spolu s kontaktnými údajmi nájdete v priloženom letáku.

   Na základe telefonickej alebo písomnej žiadosti bude s občanom uzavretá zmluva o pripojení a zriadená internetová prípojka.

   Zároveň upozorňujeme občanov, že v priestoroch obecného úradu bude zabezpečený bezplatný prístup do internetu formou otvoreného WiFi pripojenia.

 

IKT Services Slovakia

 


 

 

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 27.9.2016

meniny má: CypriánMagyar verzió

218982

Úvodná stránka