Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Opatovská Nová Ves

Vítajte na stránke našej obce!


kulturny dom

Obecný úrad Opatovská Nová Ves                      Kontakt: Obecný úrad: +421/47/48 94 201

Opatovská Nová Ves č.189                           

Slovenské Ďarmoty 991 07               
                                                                                                                  

                                                                                                   E-mail:  ocuonves@gmail.com     

                                                                                                                info@opatovskanovaves.sk

 

     


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky

Vyrozumenie_-28.3.18.jpg

Vyrozumenie_-page-28.2.2018.jpg

 

Vyrozumenie-27.3.18.jpg

 

Vyrozumenie-page-27.3.2018.jpg

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky 13.03.2018-page-001.jpg

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky 13.03.2018-page-002.jpg


 

Voľba hlavného kontrolóra obce Opatovská Nová Ves


 

JARNÉ UPRATOVANIE

Document-page-001.jpg

Document-page-002.jpg


 

Ponuka práce

Plagat_A3-page-001.jpg


 

Odpad

Vytlačiť
 

KO 2018


 
 

Vytlačiť
 

triedenie 2018


 
 

Seniori

Seniori - rozhlas-page-001.jpg


 

POŽIARNA OCHRANA

Plagát - komín-page-001.jpg

Vykurovacia sezóna - článok-page-001.jpg


 

Mikuláš /10.12.2017/

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň úcty k starším /14.10.2017/

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

OZNAM


 

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI


 

 


 


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ


 

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

   Vážení občania

dňom 13.12.2015 začnú platiť nové cestovné poriadky prímestských a diaľkových autobusových liniek. Cestovný poriadok nájdete v prílohe.

 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
závod Modrý Kameň


 
 oV_OpatNV.pdf (26.1 kB) oV_OpatNV.pdf (26.1 kB)

 
 lV_0610409.pdf (15.2 kB) lV_0610409.pdf (15.2 kB)

 
 lV_0610410.pdf (12.7 kB) lV_0610410.pdf (12.7 kB)

 
 lV_0610411.pdf (12 kB) lV_0610411.pdf (12 kB)

 
 lV_0707506.pdf (23.2 kB) lV_0707506.pdf (23.2 kB)

 

OZNÁMENIE

 

            Oznamujeme občanom obce, že od 1. septembra 2015, budú odstránené kontajneri  z areálu cintorína. Tieto kontajneri budú nahradené štyrmi novými, farebne odlíšenými nádobami na separovaný odpad, a to nasledovne:

červená nádoba – kovy / kovové časti kahancov /
žltá nádoba – plasty / plastové kahance a vence /
zelená nádoba – sklo /sklenené časti kahancov /
hnedá nádoba / kompostér / - bio odpad

            Odpad, ktorý sa vyprodukuje v cintoríne je opätovne využiteľný na 100%. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov žiaľ svedčia o tom, že do kontajnera sa nedostáva len odpad z cintorína ale aj z domácností. Viac krát sa stalo, že sme boli svedkami, kedy silnejší vietor spôsobil znečistenie cintorína práve nanoseným kuchynským odpadom.

            Týmto by sme chceli požiadať všetkých návštevníkov cintorína, aby odpad z hrobov ukladali do spomínaných nádob podľa druhu odpadu, a tým sa pričinili k ochrane životného prostredia a tiež skrášľovania okolia cintorína.

            Problém sa vyskytol aj v časti obce „pustatina“, kde tunajší obyvatelia mohli spozorovať, že kontajnery v tejto časti napĺňali odpadom nielen miestny občania, ale často aj z iných obcí /dokonca aj z Maďarska/. Tento fakt je už sám o sebe neprijateľný a keď obsah kontajnerov sa ešte pretriedi a porozhadzuje vďaka „zberateľom“ z okolitých osád, v prípade silnejšieho vetra sa celé tunajšie okolie mení na veľké smetisko. Vzhľadom na túto situáciu sa zrušia aj  kontajnery v časti „pustatina“. Nahradené budú štyrmi novými, uzatvárateľnými 1100 l nádobami umiestnenými pri čističke odpadových vôd, ktoré budú pod 24 h. dohľadom.

            Týmto žiadame všetkých občanov obce, aby pri odstraňovaní  odpadu využili všetky možnosti zabezpečené obcou /každý druhý týždeň – odvoz komunálneho odpadu, 3 zberné dvory na triedený odpad (papier, sklo a plasty), raz mesačne – bezplatný odvoz triedeného odpadu (kov, papier, sklo, plasty a elektronika) a tiež 2 krát ročne – (jar/jeseň) – bezplatný odvoz objemného, rastlinného, nebezpečného a stavebného odpadu. /

            Obecná evidencia informuje, že nie každá domácnosť disponuje s kuka nádobou na odpad. Pre tieto domácnosti obec ponúka možnosť zakúpenia kuka nádoby, za výhodnú cenu 19,50 €, na miestnom obecnom úrade.

            Je na každom z nás, aby sa zaslúžil o ochranu nášho okolia. A práve uvedomelé budovanie systému triedenia odpadu je krokom k udržateľnému, čistému a krajšiemu životu.

 

 

                                                                                                                                                  Ing. Csaba Kálazy

                                                                                                                                                       starosta obce


 

UPOZORNENIE PRE SENIOROV


 

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!

 

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, REKONŠTRUUJETE

ALEBO KOLAUDUJETE DOM?

 

Na splnenie svojej zákonnej povinnosti potrebujete

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

 

 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády alebo strechy, realizovala sa nadstavba, či došlo k výmene okien alebo dverí.

 

Energetický certifikát sa vyžaduje ku dňu začiatku kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného certifikátu. Majiteľ rodinného domu musí aj v inzeráte na jeho predaj alebo prenájom uviesť ukazovateľ celkovej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 

To platí aj v prípade ponuky v realitnej kancelárii. K žiadosti o stavebné povolenie sa však musí podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov pripojiť iný špecifický dokument - energetický posudok.

 

Pri zanedbaní povinností súvisiacich s energetickým certifikátom hrozia vlastníkom budov sankcie do 2000 eur, v prípade podnikateľov až do výšky 3000 eur.

 

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/certifikat


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

 

    Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

     Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

      V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

 

     Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

                                                                                                           

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

 


 

VYSOKORÝCHLOSTNÉ PRIPOJENIE DO INTERNETU

   Oznamujeme občanom, že sieť vysokorýchlostného internetu v našej obci, vybudovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, bude v priebehu mesiaca február uvedená do prevádzky. Prevádzkovateľom siete je spoločnosť IKT Services Slovakia. Informácie o možnosti pripojenia spolu s kontaktnými údajmi nájdete v priloženom letáku.

   Na základe telefonickej alebo písomnej žiadosti bude s občanom uzavretá zmluva o pripojení a zriadená internetová prípojka.

   Zároveň upozorňujeme občanov, že v priestoroch obecného úradu bude zabezpečený bezplatný prístup do internetu formou otvoreného WiFi pripojenia.

 

IKT Services Slovakia

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 23.2.2018

meniny má: Roman, RomanaMagyar verzió

663997

Úvodná stránka