Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Opatovská Nová Ves

Vítajte na stránke našej obce!


kulturny dom

Obecný úrad Opatovská Nová Ves                      Kontakt: Obecný úrad: +421/47/48 94 201

Opatovská Nová Ves č.189                           

Slovenské Ďarmoty 991 07               
                                                                                                                  

                                                                                                   E-mail:  ocuonves@gmail.com     

                                                                                                                info@opatovskanovaves.sk

 

     


 

VOĽBY DO OSO 2018


 

Oznámenie

Harmonogram vývozov triedeného zberu 2019-page-001.jpg

Obec  Opatovská Nová Ves  harmonogram vývozov KO 2019-page-001.jpg

Oznámenie termínu odpočtov-page-001.jpg

Výsledky volieb do OSO 2018-page-001.jpg

Výsledky volieb do OSO 2018-page-002.jpg

 

 

 

 

Cyber scams na web-page-001.jpg

Plagát - komín  2018-page-001.jpg


 

 

 

OZNÁMENIE


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce-page-001.jpg

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ-page-001.jpg

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ-page-002.jpg

 

 


 

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu

Harmonogram vývozov KO 4 Q 2018-page-001.jpg


 

Oznam

Document-page-001 (2).jpg


 

Upozornenie

 

Upozornenie-page-001.jpg

 

 

 

 


 

Oznam

 

Document-page-001.jpg

Document-page-002.jpg


 

Informácie pre voliča-page-001.jpg

Informácie pre voliča-page-002.jpg

Tájékosztatás a válastók számára-page-001.jpg

Tájékosztatás a válastók számára-page-002.jpg


 

Deň úcty k starším /14.10.2017/

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Oznam

Oznam_Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš-page-001.jpg

 


 
Bližšie informácie

 

 

 

Vážení občania !

Príjemné jarné a slnečné počasie priam zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenou s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch.

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov  - fyzické osoby  na dodržiavanie    zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 

Fyzická osoba nesmie :

           Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať  oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.  

 

            Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty až do výšky 331,-€.       

 

                 Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov ich majetky a prírodu okolo nás.               

 

    Upozornenie-page-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Seniori

Seniori - rozhlas-page-001.jpg


 

POŽIARNA OCHRANA

Plagát - komín-page-001.jpg

Vykurovacia sezóna - článok-page-001.jpg


 

Deň úcty k starším /14.10.2017/

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

OZNAM


 

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI


 

 


 


 

ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

   Vážení občania

dňom 13.12.2015 začnú platiť nové cestovné poriadky prímestských a diaľkových autobusových liniek. Cestovný poriadok nájdete v prílohe.

 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
závod Modrý Kameň


 
 oV_OpatNV.pdf (26.1 kB) oV_OpatNV.pdf (26.1 kB)

 
 lV_0610409.pdf (15.2 kB) lV_0610409.pdf (15.2 kB)

 
 lV_0610410.pdf (12.7 kB) lV_0610410.pdf (12.7 kB)

 
 lV_0610411.pdf (12 kB) lV_0610411.pdf (12 kB)

 
 lV_0707506.pdf (23.2 kB) lV_0707506.pdf (23.2 kB)

 

OZNÁMENIE

 

            Oznamujeme občanom obce, že od 1. septembra 2015, budú odstránené kontajneri  z areálu cintorína. Tieto kontajneri budú nahradené štyrmi novými, farebne odlíšenými nádobami na separovaný odpad, a to nasledovne:

červená nádoba – kovy / kovové časti kahancov /
žltá nádoba – plasty / plastové kahance a vence /
zelená nádoba – sklo /sklenené časti kahancov /
hnedá nádoba / kompostér / - bio odpad

            Odpad, ktorý sa vyprodukuje v cintoríne je opätovne využiteľný na 100%. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov žiaľ svedčia o tom, že do kontajnera sa nedostáva len odpad z cintorína ale aj z domácností. Viac krát sa stalo, že sme boli svedkami, kedy silnejší vietor spôsobil znečistenie cintorína práve nanoseným kuchynským odpadom.

            Týmto by sme chceli požiadať všetkých návštevníkov cintorína, aby odpad z hrobov ukladali do spomínaných nádob podľa druhu odpadu, a tým sa pričinili k ochrane životného prostredia a tiež skrášľovania okolia cintorína.

            Problém sa vyskytol aj v časti obce „pustatina“, kde tunajší obyvatelia mohli spozorovať, že kontajnery v tejto časti napĺňali odpadom nielen miestny občania, ale často aj z iných obcí /dokonca aj z Maďarska/. Tento fakt je už sám o sebe neprijateľný a keď obsah kontajnerov sa ešte pretriedi a porozhadzuje vďaka „zberateľom“ z okolitých osád, v prípade silnejšieho vetra sa celé tunajšie okolie mení na veľké smetisko. Vzhľadom na túto situáciu sa zrušia aj  kontajnery v časti „pustatina“. Nahradené budú štyrmi novými, uzatvárateľnými 1100 l nádobami umiestnenými pri čističke odpadových vôd, ktoré budú pod 24 h. dohľadom.

            Týmto žiadame všetkých občanov obce, aby pri odstraňovaní  odpadu využili všetky možnosti zabezpečené obcou /každý druhý týždeň – odvoz komunálneho odpadu, 3 zberné dvory na triedený odpad (papier, sklo a plasty), raz mesačne – bezplatný odvoz triedeného odpadu (kov, papier, sklo, plasty a elektronika) a tiež 2 krát ročne – (jar/jeseň) – bezplatný odvoz objemného, rastlinného, nebezpečného a stavebného odpadu. /

            Obecná evidencia informuje, že nie každá domácnosť disponuje s kuka nádobou na odpad. Pre tieto domácnosti obec ponúka možnosť zakúpenia kuka nádoby, za výhodnú cenu 19,50 €, na miestnom obecnom úrade.

            Je na každom z nás, aby sa zaslúžil o ochranu nášho okolia. A práve uvedomelé budovanie systému triedenia odpadu je krokom k udržateľnému, čistému a krajšiemu životu.

 

 

                                                                                                                                                  Ing. Csaba Kálazy

                                                                                                                                                       starosta obce


 

UPOZORNENIE PRE SENIOROV


 

 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!

 

PREDÁVATE, PRENAJÍMATE, REKONŠTRUUJETE

ALEBO KOLAUDUJETE DOM?

 

Na splnenie svojej zákonnej povinnosti potrebujete

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

 

 

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na občanov i firmy, konkrétne na majiteľov nových stavieb v štádiu pred kolaudáciou, vlastníkov nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a tiež na majiteľov rekonštruovaných budov, ktoré prešli napríklad zateplením fasády alebo strechy, realizovala sa nadstavba, či došlo k výmene okien alebo dverí.

 

Energetický certifikát sa vyžaduje ku dňu začiatku kolaudácie (pri novostavbe alebo rekonštrukcii), pri uzavretí zmluvy o predaji alebo nájme alebo do 2 mesiacov od zániku platnosti pôvodného certifikátu. Majiteľ rodinného domu musí aj v inzeráte na jeho predaj alebo prenájom uviesť ukazovateľ celkovej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

 

To platí aj v prípade ponuky v realitnej kancelárii. K žiadosti o stavebné povolenie sa však musí podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov pripojiť iný špecifický dokument - energetický posudok.

 

Pri zanedbaní povinností súvisiacich s energetickým certifikátom hrozia vlastníkom budov sankcie do 2000 eur, v prípade podnikateľov až do výšky 3000 eur.

 

Viac informácií nájdete na www.sse.sk/certifikat


 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

UPOZORNENIE PRE CHODCOV

 

    Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

     Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

      V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

 

     Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

                                                                                                           

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

 

 


 

VYSOKORÝCHLOSTNÉ PRIPOJENIE DO INTERNETU

   Oznamujeme občanom, že sieť vysokorýchlostného internetu v našej obci, vybudovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, bude v priebehu mesiaca február uvedená do prevádzky. Prevádzkovateľom siete je spoločnosť IKT Services Slovakia. Informácie o možnosti pripojenia spolu s kontaktnými údajmi nájdete v priloženom letáku.

   Na základe telefonickej alebo písomnej žiadosti bude s občanom uzavretá zmluva o pripojení a zriadená internetová prípojka.

   Zároveň upozorňujeme občanov, že v priestoroch obecného úradu bude zabezpečený bezplatný prístup do internetu formou otvoreného WiFi pripojenia.

 

IKT Services Slovakia

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

  • Sobota0-6graphic-icon
  • Nedeľa0-7graphic-icon
  • Pondelok-1-5graphic-iconMagyar verzió

749010

Úvodná stránka