Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Obecné zastupiteľstvo

 • Ing. Gustáv Balla
 • Ján Ďuriš
 • Mgr. Ján Geregai
 • Mgr. Attila Jámbor
 • Tibor Sabó
 • Terézia Tóthová
 • Jozef Zöllei

 

Zoznam členov jednotlivých komisii

 Komisie.pdf (287.2 kB) Komisie.pdf (287.2 kB)

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
 
Náplň práce komisie:
prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia, podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,  sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9), predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.


Členovia:

 •  Terézia Tóthová (predseda komisie)
 •  Ing. Gustáv Balla (člen)
 •  Mgr. Ján Geregai (člen)

 

 

 

 

 

 


 

ROKOVACÍ PORIADOK

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

 • Piatok11-2graphic-icon
 • Sobota8-5graphic-icon
 • Nedeľa8-4graphic-iconMagyar verzió

742487

Úvodná stránka