Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obceHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Opatovská Nová Ves » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 181-210 z 247
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
11/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Pomoc v hmotnej núdzi0,00 €12.5.201431.12.2014
9/2014PROFMED s.r.o., Poliklinika Q, Rúbanisko II, Lučenec, 98403Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb v zmysle §26 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciVýkon pracovných zdravotných služieb 0,00 €2.5.2014nestanovený
8/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b, bod 4., resp. bod. 5 ZákonÚprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €1.5.2014nestanovený
08/001/14Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 01011Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)Poskytnutie úveru 267 425,92 €30.4.2014nestanovený
511073548Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 511073548Poistenie budov, pripoistenie k poisteniu budov a hnuteľných vecí 328,11 €30.4.2014nestanovený
511073543Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 511073543Poistenie budov, hnuteľných vecí, strojov, elektroniky a pripoistenia 267,64 €28.4.2014nestanovený
8018892068Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 8018892068Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla33,48 €24.4.2014nestanovený
511073354Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 511073354Poistenie hnuteľných vecí, strojov, elektroniky a pripoistenia1 182,49 €24.4.2014nestanovený
08/002/14Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 01011Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)Poskytnutie úveru19 779,73 €23.4.2014nestanovený
8018890926Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka číslo 8018890926Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla37,20 €18.4.2014nestanovený
511073344Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 511073344Poistenie hnuteľných vecí, strojov, elektroniky a pripoistenia 305,12 €18.4.2014nestanovený
8018890929Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 BratislavaPoistka č. 8018890929Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla74,00 €17.4.2014nestanovený
010/§50/NS/2014/VKÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančný príspevok na podporu zamestnávania5 211,00 €16.4.2014nestanovený
511073348Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava Poistka č. 511073348Poistenie hnuteľných vecí, strojov, elektroniky a pripoistenia1 228,85 €15.4.2014nestanovený
29/02/2014ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, Nové Sady, 95124Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva č.29/02/2014Poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva 100,00 €1.4.2014nestanovený
6579078487Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 9, 97401 Banská Bystrica 1Poistka č. 6579078487Poistenie malých a stredných podnikateľov52,22 €14.3.2014nestanovený
2690/2014-M_ORFMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, Bratislava, 81643Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služiebFinančný príspevok na financovanie sociálnej služby22 080,00 €11.2.201431.12.2014
2/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnostiÚprava práv a povinností účastníkov0,00 €3.1.2014nestanovený
1/2014SVAN.SK Miroslav Katreniak, Tuhovská 1/A, Bratislava-Vajnory, 83107Kúpna zmluva Tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 danej zmluvy 426 426,00 €6.2.20146.5.2014
002/§50/NS/2014/VKÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda č.002/§50/NS/2014/VK o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovFinančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest5 211,00 €4.2.2014nestanovený
2014/4000085Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401Dohoda o cene č. 2014/4000085 uzatvorená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov Použitie špeciálneho vozidla 120,00 €28.1.2014nestanovený
4800050Pôdohospodárska platobnáagentúra, Dobrovičova 12, Bratislava I, 815 26Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNenávratný finančný príspevok19 779,73 €17.1.2014nestanovený
6578045245Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Banská Bystrica, Nám. Štefana Moysesa 9, 97401 Banská Bystrica 1Poistka č. 6578045245Poistenie malých a stredných podnikateľov52,00 €19.12.2013nestanovený
S131000181A.S.A. SLOVENSKO spol.s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZber kuchynských odpadov0,00 €18.12.2013nestanovený
28/2013Ing. Milan Ferjenčík A-Z STAVING, Sládkovičova 23, Zvolenská Slatina, 96201Mandátna zmluva na výkon činností stavebného dozora uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníkaČinnosť stavebného dozoru na stevbe Zvony nepoznajú hranice, HUSK/1101/1.3.1/02477 250,00 €11.10.2013nestanovený
29/2005Správa katastra Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, 97405Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností č. 29/2005 zo dňa 19.5.2005Ukončenie zmluvy0,00 €1.10.2013nestanovený
2013/DC/01/010STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82518Zmluva o dielo č. 2013/DC/01/010Realizácia stavebných objektov stavby Revitalizácia centrálnej časti obce v rámci projektu Zvony nepoznajú hranice v obci Opatovská Nová Ves 267 425,92 €5.10.2013nestanovený
27/2013Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica, 96955Dohoda o spolupráci počas realizácie stavby "Revitalizácia centrálnej časti obce v rámci projektu "ZVONY NEPOZNAJÚ HRANICE", v obci Opatovská Nová Ves"Užívanie pozemku  673,20 €2.10.2013nestanovený
2013/DC/01/008STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82518Zmluva o dielo č. 2013/DC/01/008Samostatne stojace zberné miesta pre separovaný odpad a vybudovanie miesta na triedenie biologicky rozložitelného odpadu do 10 ton79 531,40 €1.10.201330.11.2013
018/§50j/2013/NP VAOTP-2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Madácha 2, Veľký Krtíš, 99001Dohoda č.018/§50j/2013/NP VAOTP-2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovFinančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest3 601,62 €28.9.201331.12.2013
Položky 181-210 z 247
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka