Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obceHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Fotogaléria - Ustanovujúce zasadnutie OZ Opatovská Nová Ves

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
 
Náplň práce komisie:
prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia, podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,  sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9), predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.
Členovia:

  •  Mgr. Gabriel Grosschmidt (predseda komisie)
  •  Ing. Gustáv Balla (člen)
  •  Mgr. Attila Jámbor (člen)

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka