Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obceHľadať
 
 

Voľby

 voľby.jpg


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec Opatovská Nová Ves zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskehoparlamentu v roku 2019:

ocuonves@gmail.com


 
Informácie pre voliča v slovenskom jazyku

 
Informácie pre voliča v maďarskom jazyku

 
Information for the voter

 

Informácia o e-mailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní - Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor zapisovateľke okrskovej volebnej komisie v lehote do 01.04.2019
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Obec Opatovská Nová Ves č. 189
991 07 Slovenské Ďarmoty

alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ocuonves@gmail.com


 

Vzory, informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?volby-ep

http://www.minv.sk/?ep-vzory

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR 16.03.2019

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR 16.03.2019

 

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec Opatovská Nová Ves zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019:

ocuonves@gmail.com


 

Informácia o e-mailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní - Voľby prezidenta SR 2019

Informácia o e-mailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie: ocuonves@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11. 02. 2019).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


 

Vzory, informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím

č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby 2018

Uverejnenie výsledkov volieb do OSO 2018
 Uverejnenie výsledkov volieb do OSO 2018.pdf (131.8 kB) (131.8 kB)

Výsledky volieb do OSO 2018
 Výsledky volieb do OSO 2018.pdf (200.8 kB) (200.8 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ
 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ.pdf (139 kB) (139 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegácii
 Oznámenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.pdf (127.2 kB) (127.2 kB)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu.pdf (127.2 kB) (127.2 kB)

Počet obyvateľov
 Počet  obyvateľov.pdf (203 kB) (203 kB)

Vymenovanie zapisovateľky MVK voľby do OSO 2018
 Vymenovanie zapisovateľky MVK voľby do OSO 2018.pdf (130.5 kB) (130.5 kB)

VOĽBY DO VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu 2017

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 2017

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Opatovskej Novej Vsi:

 

Voľby 2017

Informácie pre voliča SK
 WVUC17_I1skA4.pdf (208.5 kB) (208.5 kB)

Informácie pre voliča HU
 WVUC17_I2huA4.pdf (288 kB) (288 kB)

Voľby do Národnej rady SR /5.marca 2016/

Voľby 2016


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 / 15.november 2014/

Voľby 2014

Rozhodnutie NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 rozhodnutie_nr_sr_o_vyhlaseni_volieb_do_organov_samospravy_obci.pdf (24 kB) (24 kB)

Zákon 346 1990
 zakon_346_1990.pdf (206.8 kB) (206.8 kB)

Oznámenie o počte obyvateľov
 Počet    obyvateľov.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 Počet  poslancov.pdf (125.2 kB) (125.2 kB)

Zoznam kandidátov - starosta
 vyhlásenie kandidatúry - starosta.pdf (87.3 kB) (87.3 kB)

Zoznam kandidátov - poslanci
 vyhlásenie kandidatúry - poslanec.pdf (97.8 kB) (97.8 kB)

Podrobné informácie : http://www.minv.sk/?volby-oso2014


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana


webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka