Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obceHľadať
 
 

Zemetrasenie

Zemetrasenie

   V posledných rokoch sme svedkami výskytu častých prírodných katastrof vo svete, medzi ktorými počtom zranených a usmrtených osôb a spôsobených materiálnych škôd dominujú zemetrasenia.
   V súvislosti s tým sa záujem o zemetrasenia zvyšuje. Zaujíma nás doterajší výskyt zemetrasení, predpoklad nových zemetrasení a ich intenzita na území Slovenska.
   Zemetrasenie je podľa počtu obetí, škôd, veľkosti zasiahnutého územia i zložitosti ochrany proti nemu najstrašnejšou prírodnou katastrofou. Prispieva k tomu i psychologický faktor.
Jeho zdroje pod povrchom zeme sú neviditeľné. Zasiahne ako blesk a za niekoľko desiatok sekúnd zanechá za sebou spúšť a desaťtisíce mŕtvych.
   Na vyjadrenie a porovnanie veľkosti zemetrasenia sa používa tzv. Richterova stupnica, podľa ktorej najmenšie zemetrasenie zachytené na seizmografe má M = 0, najsilnejšie zemetrasenie na svete M = 8,9. Richterova stupnica nemá teoreticky ani dolnú ani hornú hranicu.
   V súčasnej dobe sa väčšinou používa Mercalliho - Siebergova stupnica, ktorá má 12 intenzitných stupňov. Pre oblasť Európy upravili túto stupnicu (MSK-64) traja seizmológovia, S. V. Medvedej (ZSSR), W. Sponheuer (NDR) a V. Kárník (ČSSR).

 

Stupnica intenzity zemetrasenia

Stupeň Označenie Zrýchlenie v cm.s-2 M Prejavy
I. nepozorovateľné 0,25   Zaznamenávajú len pristroje.
II. veľmi slabé 0,25-0,50 2,5 Cítia jednotlivci v pokoji, najmä na vyšších poschodich.
III. slabé 0,50-1,00   Citeľné v budovách, slabé kývanie zavesených predmetov.
IV. mierne 1,00-2,5 3,5 Pozorujú mnohí v budovách a stojacich autách, budí ľudí, vŕzgajú okná a dvere, počuť praskanie múrov.
V. dosť silné 2,5-5,0   Cítia to všetci v budovách, mnohí sa budia, zvieratá sú nepokojné, okná praskajú. Lampy sa viditeľne kývajú. Zriedkavá zmena výdatnosti prameňov.
Poškodenie stavieb z nepálených tehál.
VI. silné 5,0-10   Pozorované aj mimo budov, mnohí sú vystrašení, padajú komíny, nábytok sa hýbe, rozbíjajú sa poháre. Škody sú aj na tehlových stavbách, zosuvy pôdy, niekedy zmena výšky spodnej vody.
VII. veľmi silné 10-25 5,5 Väčšina ľudí vybieha z budov, citeľné v idúcich autách, zvonia veľké zvony. Ojedinelé škody aj na železobetónových budovách, na voľnej hladine vody
sa tvoria vlny.
VIII. zhubné 25-50 6 Všeobecné zdesenie, aj automobilistov. Lámu sa konáre stromov,prevrhne sa aj ťažký nábytok. Zničenie ľahkých stavieb, škody na železobetónových stavbách, padajú pomníky. V pôde trhliny niekoľko cm, rieky menia korytá.
IX. pustošivé 50-100   Panika, značné škody na železobetónových budovách a bytovom zariadení. Praská podzemné potrubie, 10 cm trhliny v pôde. Veľké vlny na vode.
X. ničivé 100-250   Veľké škody na budovách, hrádzach, mostoch, koľajnice sa ohýbajú, cesty sú zvlnené, v pôde trhliny až 1 m, voda sa vylieva na breh z jazier a riek.
XI. katastrofa 250-500 8,0 Podzemné potrubia, väčšina budov a mostov zničená. Rozsiahle zmeny na zemskom povrchu. Široké trhliny, posunutia v horizontálnom aj vertikálnom smere.
XII. veľká katastrofa 500-1000 8,5 Všetky ľudské diela úplne zničené. Zrýchlenie prevyšuje tiaž. Na povrchu sa utvoria vlny, rútia sa veľké skalné bloky, mení sa vzhľad zemského povrchu.


Zemetrasenia na území Slovenska
   Predpokladá sa, že zemetrasením je ohrozená asi 1/10 plochy pevnín, nebezpečenstvo
zemetrasenia však ohrozuje asi polovicu obyvateľov Zeme. K oblastiam s najväčším rizikom
zemetrasenia patrí mnoho krajín s najhustejším osídlením.
   Územie našej republiky patrí medzi oblasti s pomerne nízkou seizmickou aktivitou, ale sú tu
oblasti, kde môžu vzniknúť zemetrasenia s katastrofickými alebo aspoň škodlivými účinkami.

   Všetky doterajšie zemetrasenia môžeme rozdeliť na dve skupiny:
1. Otrasy šíriace sa k nám zo zemetrasení s epicentrom mimo nášho územia.
2. Zemetrasenia, ktorých epicentrá sú na našom území.
   Do prvej skupiny patria napr. otrasy šíriace sa zo zemetrasení v oblasti Vrancea v Rumunsku,
z východných Álp a Viedenskej panvy.
   Zemetrasenia druhej skupiny sa najčastejšie vyskytujú v oblasti Komárna (komárňanský
zlom) a Malých Karpát (okolie Bratislavy a Dobrej Vody).
   Sledovanie prirodzenej seizmickej aktivity na Slovensku má veľký význam vzhľadom na
výstavbu a prevádzku špeciálnych objektov a zariadení, pre ktoré aj slabšia intenzita otrasov
môže byť zdrojom ohrozenia, prípadne poškodenia alebo môže sekundárne ohroziť
obyvateľstvo a spôsobiť rozsiahle hospodárske škody.
   Dôležité je aj štúdium príčin indukovaných zemetrasení, t.j. otrasov, ktoré sú vyvolané
zásahmi človeka do prírody. Najmä v banských oblastiach indukované seizmické javy môžu
dosiahnuť intenzity porovnateľné s makroseizmickým zemetrasením. Okrem podzemnej a
povrchovej banskej činnosti príčinami indukovaného zemetrasenia môžu byť veľké
vodohospodárske diela, injektáž kvapalín do horninových masívov, vyčerpávanie kvapalín z
horninových masívov a umelé explózie, najmä podzemné jadrové výbuchy.


Napriek tomu, že na našom území je pomerne nízka seizmicita, je aj tu potrebné sledovať
zemetrasenia a realizovať adekvátne opatrenia, aby sa znížili následky otrasov na minimum.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka