Prechod na navigáciu vodorovná
Opatovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Opatovská Nová Ves » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 227
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7ELES, s. r. o., Bajkalská 29/E, 821 01 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve zo dňa 12.02.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve zo dňa 12.02.20180,00 €16.3.2019nestanovený
2019/9001501Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská BystricaDohoda o cene Fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd z ČOV 138,19 €6.3.2019nestanovený
6ELEMONT s.r.o., Cirovská 370, Záhorce, 99106Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov v kompostárni bioodpadu ZáhorceZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zhodnocovaním činnosťou R3-recyklácia alebo spätné získavanie organických látok0,00 €20.2.2019nestanovený
5Ing. Dušan Klobušník, Lokca 029 51Kúpno-predajná zmluvaNákup- AVIA  550,00 €19.2.2019nestanovený
4Jozef Šaranko, Opatovská Nová Ves 250, 99107Dodatok č. 1Dodatok ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena č. 01/2018 zo dňa 02.11.20180,00 €11.2.2019nestanovený
3D+K services s.r.o.,Železničná 46, Fiľakovo 986 01Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadomÚprava práv a povinností zmluvných strán pri nakladaní so zložkami KO vzniknutými a zozbieranými na území obce0,00 €9.2.2019nestanovený
2019/9000533Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 97401Dohoda o cene Fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd z ČOV 138,19 €7.2.2019nestanovený
2Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Komenského 3, 99001 Veľký KrtíšMandátna zmluva na implementáciu projektuImplementácia projektu -poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Op. Nová Ves 100,00 € (jednotková)31.1.201928.2.2021
01/2019MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 93701 ŽeliezovceDodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 05/2012 na vykonanie zberu odvozu a ukladania TKO na skládku TKO, ukladanie inertného odpadu na zariadenie na zber a zhromažďovanie inertného odpadu,odvoz triedeného odpaduZmena ceny manipulácie, dopravy, úložného0,00 €23.1.2019nestanovený
2/2019Rímskokatolícka cirkev Farnosť Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č. 70, 991 07 Slovenské ĎarmotyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Op.N.Ves v roku 2019Poskytnutie dotácie na činnosť Výmena chodových dverí na kostole v Opat. N.Ves1 200,00 €8.1.2019nestanovený
1/2019TJ SOKOL Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č.197, 99107Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Op.N.Ves v roku 2019Dotácia na činnosť "Rozvoj TJ v obci Op.N.Ves-futbalové mužstvo dospelých"5 000,00 €8.1.2019nestanovený
I312041R82201MInisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 81643 BratislavaZmluva o poskytnutí NFP č. zmluvy I312041R82201Poskytnutie NFP na projekt podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovská Nová Ves64 163,84 €5.1.2019nestanovený
1Marian Ubertáš, Bátorová 114, Nenince 99126 DODATOK č. 1 k Kúpnej zmluve z 05.09. 2018Predaj nehnuteľností0,00 €4.1.2019nestanovený
36/2018Aneta Krekáčová a Martin Horský, Opatovská Nová Ves č.179, 99107 Slovenské ĎarmotyZmluva o poskytnutí finančného príspevku na nákup certifikovanej domovej žumpyfinančný príspevok1 000,00 €28.12.2018nestanovený
35/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 01011Zmluva o bežnom účtebežný účet0,00 €12.12.2018nestanovený
34/2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, 01011Zmluva o bežnom účtebežný účet0,00 €12.12.2018nestanovený
33/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDodatok č.1 k dohode č. 18-32-060-176 o poskytnutí príspevkuzmluvné podmienky0,00 €13.11.2018nestanovený
01/2018Jozef Šaranko, Opatovská Nová Ves 250, 99107Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č.1/2018kúpa/predaj nehnuteľností2 450,00 €6.11.2018nestanovený
183205497Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01 Veľký KrtíšDohoda č.18-32-054-97 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestfinančný príspevok6 315,66 €6.11.2018nestanovený
2018/8009294Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská BystricaDohoda o cene č.2018/8009294Fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd 137,47 €26.10.2018nestanovený
06/2018KOVLER, s.r.o., Leninova 22, Bušince, 99122Zmluva o dielo č.06/2018rekonštrukcia verejného osvetlenia47 520,00 €18.10.2018nestanovený
074BB220013Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava I, 815 26Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074BB220013Poskytnutie finančného príspevku 120 000,00 €17.10.2018nestanovený
VP/18/02415/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/02415/001udelenie licencie0,00 €4.10.2018nestanovený
45AGROSPOL Nenince, s.r.o., Zvolenská cesta 2740, Lučenec, 98401Zmluva č.45 o nájme poľnohospodárskych pozemkov podľa zákona č.504/2003 Z.z. prenájom  515,43 €10.9.2018nestanovený
25/2018Marian Ubertáš, Bátorová 114, Nenince 99126 Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 863,80 €6.9.2018nestanovený
0139-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 81005Zmluva č.0139-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie dotácie 336 000,00 €30.8.2018nestanovený
0140-PRB/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 81005Zmluva č.0140-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiPoskytnutie dotácie24 390,00 €30.8.2018nestanovený
600/140/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, Bratislava 37, 83304Zmluva o úvereposkytnutie úveru 504 000,00 €29.8.2018nestanovený
600/144/2018Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, Bratislava 37, 83304Zmluva o úverePoskytnutie úveru19 170,00 €29.8.2018nestanovený
2018/8007437Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská BystricaDohoda o cene č.2018/8007437Fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd0,00 €16.8.2018nestanovený
Položky 1-30 z 227


Magyar verzió

773921

Úvodná stránka